Adiktologická ambulance pro děti a dorost, speciálně pedagogické a psychologické poradenství

Cílová skupina: 

děti ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi, šikanou, děti s poruchami chován í a učení, děti ze znevýhodněného prostředí, děti ohrožené nepříznivou situací v rodině (rozvod, úmrtí, apod.) 

Ambulance poskytuje

  • konzultace
  • terapie
  • vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
  • vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem, případně dětským klinickým psychologem
  • vstupní a kontrolní vyšetření dětským psychiatrem
  • individuální a skupinové terapie, rodinné terapie
  • konzultace pro OSPOD
  • testování na přítomnost návykových látek

V případě požadavku rodičů na testování jejich dětí, požadujeme absolvování nejméně jedné společné konzultace a motivační pohovory.

V ambulanci pro děti a dorost provádíme vstupní a kontrolní vyšetření odborníky, jako je dětský psycholog, speciální pedagog a dětský psychiatr. Dětského psychiatra je nutné navštívit  např. v případě medikace při ADHD, poruch chování, zajištění vyšetření pro pedagogicko psychologickou poradnu, za účelem přidělení asistenta, apod. Vzhledem k tomu, že se věnujeme komplexní prevenci, věnujeme pozornost, ale také častým nemocem u dětí a nepřítomnosti dětí ve škole. Často se nejedná o záškoláctví, ale mže jít o psychosomatické, nebo imunitní onemocnění,  také i často psychického původu. Šikana, strach ze školy, citlivá situace v rodině, nedostatek sebedůvěry u dítěte, to následně mlže vést k poměrně závažným problémům. Poskytujeme tedy komplexní nabídku péče, včetně doporučení k odborným specialistům. Dále provádíme vyšetření psychomotrických dovedností, za zmínku stojí, možná  to, ani netušíte, ale za školními neúspěchy může být špatná psychomotorika Vašeho dítěte. I když se zdá, že je vše v pořádku, v některých případech nevyhasínají u dětí primární reflexy. Na ně se staví reflexy postulární, v těchto případech to může vést k dyspraxii ( nešikovnosti), za kterou dítě nemůže a peskování rodičů mu nepomůže.

Dále nabízíme intervence speciálního pedagoga, terapeuta, rodinného terapeuta i adiktologa.
Adiktologie se zabývá nejen látkovými závislostmi (drogy, alkohol), ale i nelátkovými závislostmi jako jsou kyberzávislosti. Závislosti na PC hrách, kyberšikanou, apod.

V případě, že vývoj Vašeho dítěte je vyhodnocen, jako odpovídající vývojovému období, je možné i po určitou dobu navštěvovat i program Slunečnicová zahrada, kde si své dovednosti dítě více upevní před nástupem do školy, nebo pomůžeme rodičům posílit jejich rodičovské kompetence.