Provoz dětské ambulance je opět zahájen od 18.5.2020 Pracoviště nabízí též testování zdarma na Covid 19, pro rodiče a jejich děti

 tel.:

607 555 494
603 291 593

Adiktologická ambulance pro děti a dorost, speciálně pedagogické a psychologické poradenství

Cílová skupina: 

děti ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi, šikanou, děti s poruchami chován í a učení, děti ze znevýhodněného prostředí, děti ohrožené nepříznivou situací v rodině (rozvod, úmrtí, apod.) 

Ambulance poskytuje

  • konzultace
  • terapie
  • vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
  • vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem, případně dětským klinickým psychologem
  • vstupní a kontrolní vyšetření dětským psychiatrem
  • individuální a skupinové terapie, rodinné terapie
  • konzultace pro OSPOD
  • testování na přítomnost návykových látek

V případě požadavku rodičů na testování jejich dětí, požadujeme absolvování nejméně jedné společné konzultace a motivační pohovory.

V ambulanci pro děti a dorost provádíme vstupní a kontrolní vyšetření odborníky, jako je dětský psycholog, speciální pedagog a dětský psychiatr. Dětského psychiatra je nutné navštívit  např. v případě medikace při ADHD, poruch chování, zajištění vyšetření pro pedagogicko psychologickou poradnu, za účelem přidělení asistenta, apod. Vzhledem k tomu, že se věnujeme komplexní prevenci, věnujeme pozornost, ale také častým nemocem u dětí a nepřítomnosti dětí ve škole. Často se nejedná o záškoláctví, ale mže jít o psychosomatické, nebo imunitní onemocnění,  také i často psychického původu. Šikana, strach ze školy, citlivá situace v rodině, nedostatek sebedůvěry u dítěte, to následně mlže vést k poměrně závažným problémům. Poskytujeme tedy komplexní nabídku péče, včetně doporučení k odborným specialistům. Dále provádíme vyšetření psychomotrických dovedností, za zmínku stojí, možná  to, ani netušíte, ale za školními neúspěchy může být špatná psychomotorika Vašeho dítěte. I když se zdá, že je vše v pořádku, v některých případech nevyhasínají u dětí primární reflexy. Na ně se staví reflexy postulární, v těchto případech to může vést k dyspraxii ( nešikovnosti), za kterou dítě nemůže a peskování rodičů mu nepomůže.

Dále nabízíme intervence speciálního pedagoga, terapeuta, rodinného terapeuta i adiktologa.
Adiktologie se zabývá nejen látkovými závislostmi (drogy, alkohol), ale i nelátkovými závislostmi jako jsou kyberzávislosti. Závislosti na PC hrách, kyberšikanou, apod.

V případě, že vývoj Vašeho dítěte je vyhodnocen, jako odpovídající vývojovému období, je možné i po určitou dobu navštěvovat i program Slunečnicová zahrada, kde si své dovednosti dítě více upevní před nástupem do školy, nebo pomůžeme rodičům posílit jejich rodičovské kompetence.

Adiktologická ambulance je situována ze st. I.P. Pavlova směrem dolů po pravé straně přes přechod, na rohu jsou zdravotnické potřeby a pizzerie a zde v Sokolské ul. 35, výtahem do 2.p. č.dv. 9