NABÍZENÉ SLUŽBY

Vážení rodiče kontaktujte nás v případě hlídání děti za účelem plnění Vašich pracovních povinností. Dále funguje výdej potravinové banky, ale hlavně i nadále je ožné setkávání na osobí rovině po dohodě. Nabídka je určena rodičům, kteří by rádi udrželi režim, pravidla, ale také i běžný lidský kontakt. Respektujeme plně nařízení ministra MŠMT s tím, že děti mají do 2.11.2020 uvolnění ze školní docházky. Berte prosím naší nabídkou jako dobrovolnou a také jako nabídku udržení vzájemné pospolitosti a také udržení stávajích pravidel a také možnost najít čas na něco čemu jsme se dosud věnovat nemohli. V případě zájmu volejte tel. 603 291 593

 
 

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

 • Vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
 • Vstupní a kontrolní zhodnocení psychiatrem
 • Vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem
 • Individuální terapie
 • Skupinová terapie
 • Rodinná terapie a poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Diagnostika v oblasti návykových nemocí
 • Testy na přítomnost návykových látek v moči
 • Sociální práce
 • Casemanagement
 • Potravinová banka

 

CENÍK

Služby jsou poskytovány zdarma