NABÍZENÉ SLUŽBY

 
 

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

 • Vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
 • Vstupní a kontrolní zhodnocení psychiatrem
 • Vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem
 • Individuální terapie
 • Skupinová terapie
 • Rodinná terapie a poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Diagnostika v oblasti návykových nemocí
 • Testy na přítomnost návykových látek v moči
 • Sociální práce
 • Casemanagement
 • Potravinová banka

 

CENÍK