Novinky

Otevíráme pro Vás novou adiktologickou ambulanci v centru Prahy a z organizačních důvodů bude v terminech 
od 1.1.2019 - 15.2.2019  omezený provoz

(Amsterdamská deklarace Evropské regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace - WHO/EU)

en-Poslání:

09/12/2018

Posláním Centra pro rodinu je umožnit klientům a pacientům dosažení abstinence v případech, kdy je toho možné docílit, nebo se přiblížit co nejvíce svému cíli a začlenění do společnosti