Naši dárci

Děkujeme za podporu následujícím donátorům a subjektům

Praha 11

Praha 13

MZČR