O nás

   statutární zástupce:

  Mgr. Simona Sedláčková MSc.

  MHA MPH

  koordinátor programů

  Ing. Lumír Hřebík

  Náš tým

  Vedoucí lékař MUDr. Zdenek Veselý poskytuje vstupní a kontrolní psychiatrické zhodnocení klientů

  Mgr. Simona Sedláčková MSc. odborný garant programů, a vedoucí adiktolog, adiktologická ambulance pro dospělé, adiktologická ambulnce pro děti a dorost, poradenství, terapie

  Mgr. Alena Keblová speciální pedagog, vedoucí programu Slunečnicová zahrada, herní terapeutka adiktologická ambulance pro děti a dorost 

  Bc. Petra Mládková vedoucí adiktologické ambulance pro matky s dětmi, zástupce ředitelky, adiktolog, pedagog, vedoucí sociální pracovnice

  Doc. MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D, Preventivní lékařství, epidemiolog, adiktologická ambulance a Odd. Epidemiologie a hygieny 

  Mgr. Kateřina Papoušková, psycholog Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro děti a dorost

  Mgr. Petra Schreiberová, speciální pedagog, psychiatrická sestra - adiktologická ambulance, adiktologická ambulance pro děti a dorost, psychiatrická sestra mobilních týmů, staniční sestra AADD

  Hana Kužílková, vrchní sestra adiktologická ambulance

  Dagmar Teufel Dis. vedoucí zdravotní sestra mobilních týmů pro domácí multidisciplinární péči, adiktologická ambulance dospělí, adiktologická ambulance pro děti a dorost, sociální práce

  Martin Lochman - terapeut, terapie dospělých a poradenství, sociální práce, poradenství v oblasti zdraví

další spolupracující odborníci: Prof. MUDr. Ivo Paclt, MUDr. T. Hněvkovská, dětský psychiatr

 • MUDr. Jan Sedmík garant rehabilitační medicíny
 • Rehabilitační klinika Monáda s.r,o. PaedDr. Kateřina Marková
 • Neurorehabilitační klinika Axon, prim. MUDr. Jaroslava Zipserová
 • supervizoři - minulí i současní: MUDr. Kamil Černý, PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Jiří Broža, PhDr. Jiří Libra, MUDr. Martin Vimr, PhDr. Ivan Douda
 • V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Centrum pro rodinu PSS (psychosociálních služeb) a klinické adiktologie, z.ú., je návazné pracoviště a pokračující program Centra pro rodinu Drop In,o.p.s.

S ohledem na rozšířené zaměření na specifickou skupinu dětí s Dg. ADHD, poruch učení a chování i bez předešlé drogové zátěže v těhotenství došlo k odloučení od organizace Dropin a vzniku programu After In.