Kateřinská ul. 34, směr ze st. I.P. Pavlova za hotelem Novotel, Ibis poliklinika Medika

Centrum pro rodinu PSS - psychosociální, terapeutické a adiktologické služby

Kateřinská 34, Praha 2, 120 00

tel.: 241 410 909, mobil: 603 291 593 

Zařízení disponuje dvěma pobočkami jedna se nachází na adrese Kateřinská 34, Praha 2, v objektu polikliniky Medika, č.dv. 25 zde se nachází :

Ambulance adiktologie, epidemiologie a zdravotní prevence pro dospělé 

Ordinační a provozní hodiny

Provozní doba Po: - Út:  10:00 - 17:00

                                  St:     9:00 - 17:00

                                  Čt:          10:00 - 14:00 dále dle                                                                                     objednání

                          Pá: 10:00 -15:00 dle objednání (administrativa) 

druhá pobočka Adiktologická ambulance a ambulance zdravotní prevence pro děti a dorost se nachází na adrese: Sokolská 35, Praha 2, 2.p.

Provozní doba :  Út: 10:00 - 12:00

                            St:    9:00 - 16:00

                             ČT:  9:00 - 16:00

                   AA DD Poliklinika Sokolská, Sokolská 35, Praha 2, ze st. M , I.P. Pavlova po pravé straně na roh Ječné ul. a Sokolské