Adiktologická ambulance pro dospělé ambulantní léčba

Ambulance pro dospělé, preventivní medicína a hygiena a epidemiologie

Centrum pro rodinu poskytuje služby adiktologické ambulance, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění

Dále poskytuje adiktologické, terapeutické a psychologické poradenské služby a odborné sociální poradenství

Cílová skupina: 

Osoby závislé na lécích, uživatelé s látkovými i nelátkovými závislostmi - hazardním hráčstvím, poruchami příjmu potravy i bigorexií

Těhotné uživatelky drog, problémoví uživatelé a experimentátoři, rodinní příslušníci.

               Osoby ohrožené infekčním a neinfekčním onemocněním 

Poskytovaná péče

Vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem

 • Vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem a psychiatrem
 • Doporučení do ústavní léčby
 • Doporučení do Terapeutické komunity
 • Doporučení do zdravotnických zařízení
 • individuální a skupinové poradenství
 • Individuální a skupinovou terapii
 • Sedmitýdenní vyhodnocovací program
 • Sedmitýdenní intenzivní program
 • Dvouletý léčebný strukturovaný program pro matky s dětmi (rodiče)
 • Testování na přítomnost návykových látek

Podmínky přijetí do adiktologické ambulance CPR Afterin pro dospělé

 • Věk nad 18 let. Pokud je klient mladší 18 let, je ke spolupráci nutný souhlas zákonného zástupce.
 • Podmínkou je dobrovolný nástup. Dále chuť, odhodlání a motivace ke změně svého životního stylu.
 • Vstup je možný i bez předchozího lékařského doporučení, služba je určena všem klientům bez rozdílu rasy, náboženského a politického přesvědčení, fyzický stav, společenské postavení nebo socioekonomické možnosti.
 • Využít službu je možné kdykoliv v průběhu pracovní doby, vhodné je však předem se objednat na uvedených tel. číslech 241 410 909, 603 291 593
 • Ochota respektovat a přijmout pravidla programu a uzavřít kontrakt o spolupráci
 • Při akutní duální diagnóze, např. " toxická psychóza", může být klient nejprve odeslán do odpovídajícího typu ústavní psychiatrické léčby, nebo absolvování alespoň detoxifikačního programu
 • Klient splňuje cílovou skupinu: osoba experimentující, závislá na návykových látkách nebo alkoholu, poruchy příjmu potravy, nebo gamblingu, problémový uživatel, příbuzný nebo rodič závislého
 • Program je určen klientům z celé republiky, podmínkou je však klientova schopnost dojíždět k předem domluveným konzultacím.
 • Je důležité vědět, že ne vždy je ambulantní léčba jediným řešením k úspěchu, může být indikován i jiný typ léčby a nezbytná je Vaše spolupráce

Tým Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Jak se k nám dostanete 
ze stanice I.P. Pavlova směrem ke st. Štěpánská, na prvním přechodu přejít silnici a rovně jako na obrázku okolo hotelu Novotel, Ibis až ke Klinice Medika v jejíž prostorách se nacházíme, č.dv. 25